I-SPAX

Minimalistické, puristické bez zbytočných efektov. To sú rámy i-spax. Charakteristické čistým dizajnom a farbami, ktoré zvýrazňujú technický detail a dokonalosť rámu. Práve tieto atribúty pomohli značke stať sa v posledných rokoch jednou z predajne najúspešnejších na trhu.I-spax je určený pre toho, kto má rád jednoduchosť a purizmus v tvare a detaile a zároveň akceptuje najnovšie technologické trendy. Zvýrazňujeme čistotu, moderný tvar v ušľachtilej oceli, acetát a nový bezniklový materiál. Základnou ideou je jednoduchosť a purizmus. Preto väčšina modelov má krátke (zvyčajne anglické) mená, ktoré sa ľahko pamätajú všade na svete.