VYŠETRENIE ZRAKU

DETAILNÁ  OČNÁ DIAGNOSTIKA NA POČKANIE

Kvalitné vyšertenie zraku je základným predpokladom na zhotovenie okuliarov, ktoré Vám optimálne skorigujú  zrakovú vadu. 
V optike M-OPTIK  Žilina Vám očný odborník  vyšetrí zrak špičkovým prístrojom autorefraktokeratometrom - Shin-Nippon Accuref K-9003 D a zároveň subjektívnym dokorigovaním pomocou rôznych optotypových testov zistí detailnú refrakčnú korekciu očí. Presnoť indikácie zrakovej korekcie zaručuje nielen optimálne korigovanie zrakovej vady, ale aj vyšší komfort pri nosení okuliarov ( zamedzenie nepríjemným bolestiam hlavy spôsobených nesprávnou dioptriou)

Meranie zrakovej ostrosti pozostáva z testovania či trpíte nejakou refrakčnou vadou a stanovenia potrebných dioptrických hodnôt na  korekciu očnej vady.  Vyšetrenie zraku pozostáva z dvoch častí: objektívnej a subjektívnej. Objektívna pomocou prístroja zistí momentálny maximálny refrakčný stav oka, subjektívne dokorigovanie robíme pomocou optotypových testov. Použitie najnovšej technológie a systém testov nám umožňuje určiť konečnú refrakciu. Výsledok merania nakoniec preveríme pomocou skúšobných okuliarov.

Zanedbaním starostlivosti o Vaše oči môže dochádzať nielen k bolestiam hlavy, ale i vážnejším chorobám. Preto našim zákazníkom odporúčame,  aby bez ohľadu na vek pravidelne absolvovali preventívne kontroly. Odborné preventívne očné vyšetrenie môže odhaliť niektoré závažné ochorenia.